Hoe zijn schanskorven ontstaan?

Oorspronelijk werden schanskorven voornamelijk ingezet als gestapelde keermuur in bergen. Het is logisch dat deze toepassing snel aan populariteit won, aangezien in de bergen een ideaal bron van steenpuin zijn om de schanskorven mee op te vullen.

gabion / steenkorven als keermuur in de bergen

Schanskorven gebruikt als keermuur in de bergen
de steenkorven worden op elkaar gestapeld

Door zijn grote gewicht houdt een schanskorf sterke druk tegen van bijvoorbeeld loskomende brokstukken aan bergwanden naast wegen.

Naast de toepassing van schanskorven als keerwanden in bergen, worden steenkorven ook vaak gebruikt bij andere civiele bouwwerken.

Meer toepassingen van steenkorven